hamr

Chrást
Největší rozkvět zaznamenal Chrást, založený před rokem 1242, od konce 17. století, kdy tu město Plzeň provozovalo hutě a hamry. V 19. století se pak místní hospodářství zaměřovalo také na těžbu vitriolové břidlice.

Dobřív
Dobřív je od roku 1995 vesnickou památkovou zónou, dochovala se zde řada zajímavých objektů lidové architektury, Švédský most a hamr.

Historické jádro vsi Dobřív
Soubor rázovitých roubených chalup typických pro podbrdskou lidovou architekturu.

Hořehledy
Vesnici Hořehledy najdeme nedaleko Spáleného Poříčí. K vidění jsou zde zajímavé venkovské usedlosti, nedaleko obce pak zbytky středověkého tvrziště.

Hradiště
Hradiště je dnes součástí města Blovice. Je spojeno se stejnojmenným zámkem, který obklopuje rozsáhlý park.

Mítov
Vesnici Mítov najdeme blízko Nových Mitrovic. Poprvé je zmiňována roku 1349. V roce 1995 tady byla vyhlášena vesnická památková zóna.

Nezvěstice
Nezvěstice se zkonstituovaly jako osada v blízkosti nezvěstické, dnes již zcela zaniklé, tvrze již ve 14. století.

Nové Mitrovice
Nové Mitrovice najdeme nedaleko Spáleného Poříčí. Dominantou obce je kostel sv. Jana Nepomuckého. 

Plzeň-Doubravka
Kolem opevněného kostela sv. Jiří se postupně, při důležité obchodní cestě na Prahu, zkoncentrovalo plzeňské předměstí Doubravka, které i přes svou výhodnou polohu zaznamenalo větší rozkvět až koncem 19. století.  

Těnovice
Vesnice Těnovice leží nedaleko Spáleného Poříčí. Dominantou je kostel Nanebevzetí Panny Marie.

Vlkov
Malá vesnice Vlkov se nachází blízko Spáleného Poříčí a dominuje jí starý panský dvůr. Nedaleko se rozkládá výšinné sídliště Babiny.

Zámek v Železné Rudě (čp. 1)
Jedno z mála zachovalých šlechtických sídel vystavěných až koncem 17. století patřilo původně hraběcímu rodu Nothaftů, který jej využíval především k vyjížďkám na lovy do okolních na zvěř bohatých lesů.  

Železná Ruda
Na pomezí Královského hvozdu a Bavorska vznikla osada, kde se až do 17. století zpracovávala železná ruda.