hájovna

Historické jádro vsi Mítov
V Mítově najdeme hodnotné stavby, jež jsou cenným dokladem lidové architektury. Roku 1995 tady byla vyhlášena vesnická památková zóna.

Hořehledy
Vesnici Hořehledy najdeme nedaleko Spáleného Poříčí. K vidění jsou zde zajímavé venkovské usedlosti, nedaleko obce pak zbytky středověkého tvrziště.

Kapličky a socha sv. Jana Nepomuckého v Nekmíři
Na okraji vsi při silnici na Tatinou stojí kvalitní barokní socha sv. Jana Nepomuckého,  v centru obce malá zděná kaple, severně od hájovny drobná zděná novogotická kaplička.

Milínov
Vesnice Milínov leží mezi lesy nedaleko od Nezvěstic. Poblíž se nalézá zřícenina středověkého hradu Lopata.

Plzeň-Nová Hospoda
Dvůr Grünhof na okraji křimického panství dal na počátku novověku vzniknout dnešní městské části Plzně Nové Hospodě.