Josef Hodek starší

Základní informace

Josef Hodek starší se narodil roku 1856 v Hořehledech. Byl malířem, pedagogem, politikem, poslancem. Zemřel ve svém rodišti roku 1927.

narozen: 27. dubna 1856, Hořehledy
zemřel: 24. srpna 1927, Hořehledy
obory působnosti: malíř, politik, pedagog, poslanec

Životopis

Josef Hodek starší se narodil v Hořehledech roku 1856. Byl malířem, středoškolským pedagogem, politikem, poslancem českého zemského sněmu. Nižší reálku absolvoval v Rokycanech, vyšší v Plzni. V Praze vystudoval na akademii malířství. Vyučoval kreslení na středních školách v Plzni, po sňatku se vrátil do rodné vesnice, kde působil i jako rolník a hostinský. V obci se stal starostou, později získal také funkci okresního starosty v Blovicích. Zemřel v Hořehledech roku 1927. Na jeho rodném domě čp. 5 je umístěna pamětní deska.

Jeho syn Josef Hodek mladší se narodil v Hořehledech v roce 1888. Vystudoval učitelský ústav, stal se učitelem na Moravském Slovácku, později v Plzni. Studoval soukromě malířství a grafické techniky u Josefa Váchala. Zapojil se do uměleckého dění v Plzni a brzy byl známý v širším regionu. Maloval rodný kraj, Lnářsko a Šumavu. Později začala v jeho tvorbě dominovat grafika, zejména dřevořez. Zemřel roku 1973 v Plzni.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Josef Hodek starší