Pocinovice

Pocinovice - Okres Domažlice

Základní informace

typ památky: Drobné památky

Stručné představení

Vesnická památková zóna. Poblíž slavné poutní místo Dobrá Voda u Pocinovic.

http://www.pocinovice.cz/

Památky v oblasti

Historické jádro vsi Pocinovice

Historické jádro vsi Pocinovice
Od roku 1995 památková zóna.

Kostel sv. Anny v Pocinovicích

Kostel sv. Anny v Pocinovicích
Empírový kostel v místech původní dřevěné kaple.

Historie

Pocinovice jsou největší z někdejších jedenácti strážných chodských vesnic, zmiňovaných již ve 14. století (1325). Bývaly centrem Dolního Chodska, které bylo vždy ve stínu Chodska Horního. Pocinovice leží 9 km jihovýchodně od Kdyně. Byly založeny na úpatí Jezvinského lesa, obcí protéká potok Andělice. Název vznikl patrně zkomolením názvu vrchu Sínová (dnes Pohoří), který je vysoký 641 m n. m.  Druhá verze odvozuje název vsi od slova „počin“ – skutek.  Dříve se totiž vsi říkalo také Počinovice. Název obce je také často uváděn jako Pocínovice.
Nejznámější událostí z dějin obce je drobná potyčka v rámci slavné chodské rebelie. V červenci 1693 se u vsi utkali Chodové s císařskými  dragouny. Poté museli Chodové odpřisáhnout poslušnost Lamingenům. Po Lamingenech převzali jejich panství Stadionové (panství Trhanov – Kout).
Jádrem Pocinovic byla přibližně obdélníková náves. Až do poloviny 19. století převažovala dřevěná zástavba. Dodnes se ve vsi dochovaly roubené usedlosti chodského (šumavského) typu z 19. století, většina v horní (jihovýchodní části) vsi. Původní charakter vsi narušila ve 20. století stavba kulturního domu, domu služeb i nového obecního úřadu. U potoka Andělice vznikly betonové protipovodňové stěny. Ještě v 90. letech 20. století došlo k demolicím kvůli úpravám komunikací v obci. Od roku 1995 jsou Pocinovice venkovskou památkovou zónou.
Pocinovice prosluly také díky Dobré Vodě u Pocinovic – poutní kapli u léčivého pramene, který byl uctíván již od 17. století.  Z vesnice vede ke kapli poutní křížová cesta.

Významné pověsti

O zázračné vodě nad Pocinovicemi


Ve stráni nad Pocinovicemi prýští od nepaměti pramen čisté křišťálové vody. Podle pověsti objevila léčivou sílu pramene slepá kobyla. Když šlápla do vody, kapky jí stříkly do očí a ona začala vidět. Když se zázrak rozkřikl, začali chodit k prameni lidé. Nad pramenem vznikla dřevěná kaplička. Jako dík nechávali lidé u pramene na dřevě malované obrázky s poděkováním za uzdravení. Když kaplička shořela, postavili místní novou zděnou kapli.

Významné události

Jako sedláci u Pocinovic


Za slavné rebelie Chodů proti Lomikarovi (viz Újezd, Trhanov) došlo právě u Pocinovic k jedinému ozbrojenému střetu sedláků s dragouny vyslanými plzeňským hejtmanem Horou z Ocelovic. Vojáci oblehli 15. července Pocinovice. Sedláci nasedli na koně a chtěli obležení prorazit. Jeden z nich padl. Tradice praví, že muže štvaly do boje jejich ženy. 17. července 1693 slíbili zástupci vsí poslušnost vrchnosti. Několik žen bylo v Pocinovicích zbičováno. Sedláci svedli vinu na svého rychtáře J. Bečváře. Boj u Pocinovic zmíněný u Jiráska v „Psohlavcích“ (1884) je málo známý, událost zastínil soudní proces s Kozinou, který byl popraven roku 1695 v Plzni.

Významné osobnosti

Bohumil Stašek

1886-1948

Fotografie

PocinovicePocinoviceHistorické jádro vsi PocinoviceKaple Bolestné Panny Marie s křížovou cestou u PocinovicKostel sv. Anny v Pocinovicích