chodská vesnice

Klenčí pod Čerchovem
Starobylé městečko, jedna z jedenácti původních chodských vsí, známé jako místo působení Jindřicha Šimona Baara či místo posledního odpočinku nechvalně proslulého Lomikara. Vesnická památková zóna.

Mrákov
Jedna ze starobylých chodských svobodných vesnic. Bohatý folklór. Poblíž u obce Smolov hradiště Tuhošť.

Pocinovice
Vesnická památková zóna. Poblíž slavné poutní místo Dobrá Voda u Pocinovic.

Újezd Svatého Kříže
Místo se slavnou minulostí, stával zde zámek, který hostil sourozence Mánesovi. Je zde gotický kostel, který dal obci jméno.