Kaple Bolestné Panny Marie s křížovou cestou u Pocinovic

Pocinovice - Okres Domažlice

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kaple
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: moderní doba

Stručné představení

Poutní kaple nad léčivým pramenem.

Historie

Nad pramenem léčivé vody byla v 17. století postavena dřevěná kaplička. Ta roku 1908 vyhořela a byla nahrazena novou zděnou stavbou. Kaplička nad studánkou má podobu nízké stavby čtvercového půdorysu, kryje ji stanová střecha s lucernou. U kapličky nechávali vděční poutníci obrázky malované na dřevě jako vděk za uzdravení. Od některé ze zde zanechaných svíček patrně také vznikl v noci roku 1908 požár, který původní dřevěnou kapličku zničil.

Vedle pramene vznikla díky financím darovaným Annou Blahníkovou z Pocinovic (zemřela 1867) v letech 1872 – 73 Kaple paní Marie Sedmibolestné (Bolestné matky Boží). Architektem byl Ondřej Martínek z Domažlic. Kaple je směsicí různých historizujících stylů. Měla připomínat malé renesanční stavby v Římě. Půdorys je osmiúhelníkový, kryje ji kopule s lucernou. Má předsíňku a presbyterium. Roku 1945 zde sloužil mši MSGr. Dr. Bohumil Stašek (známý svým kázáním roku 1939 u Domažlic, za války vězněný).

K poutnímu místu se dvěma kaplemi vede křížová cesta z roku 1882, vzniklá z podnětu faráře Ondřeje Veseláka z Pocinovic. Její zastavení tvoří kamenné pilířky, na přední straně s polokruhem, zakončeným výklenkem.

Poutě ke kapli se konají na mariánské svátky, hlavní v neděli po svátku Sedmibolestné P. Marie.

Fotografie

Kaple Bolestné Panny Marie s křížovou cestou u PocinovicKaple Bolestné Panny Marie s křížovou cestou u PocinovicKaple Bolestné Panny Marie s křížovou cestou u PocinovicKaple Bolestné Panny Marie s křížovou cestou u Pocinovic