Lamingenové

Bělá nad Radbuzou
Město známé především svým starobylým historickým mostem s galerií soch.

Chodský hrad v Domažlicích
Hrad ze 13. století, dnes muzeum.

Draženov
Malebná chodská vesnice s hodnotnou lidovou architekturou. Místo, kde žil Kozinův druh Kryštof Hrubý a v 19. století chodský praporečník Matěj Přibek. Poblíž poutní místo Dobrá Voda u Draženova. Známý smírčí kříž.

Klenčí pod Čerchovem
Starobylé městečko, jedna z jedenácti původních chodských vsí, známé jako místo působení Jindřicha Šimona Baara či místo posledního odpočinku nechvalně proslulého Lomikara. Vesnická památková zóna.

Kostel U Svatých v Domažlicích
Původní kostel patrně ze 14. století, dnes z velké části přestavěn.

Kout na Šumavě
Obec, u které prý ztratil kardinál Julian Cesarini svůj klobouk. Tvrz (obecní úřad), nepřístupný zámek, lidová architektura, krásná krajina podhorské oblasti. V blízkosti hrad Rýzmberk a Příkopy.

Pocinovice
Vesnická památková zóna. Poblíž slavné poutní místo Dobrá Voda u Pocinovic.

Švarcava
Zaniklá ves, pohraniční přechod pro pěší. Poblíž zřícenina loveckého zámečku Diana.

Újezd Svatého Kříže
Místo se slavnou minulostí, stával zde zámek, který hostil sourozence Mánesovi. Je zde gotický kostel, který dal obci jméno.

Zaniklý zámek Újezd Svatého Kříže
Barokní zámek na místě bývalé středověké tvrze.