Dolní Chodsko

Pocinovice
Vesnická památková zóna. Poblíž slavné poutní místo Dobrá Voda u Pocinovic.