Stadionové

Klenčí pod Čerchovem
Starobylé městečko, jedna z jedenácti původních chodských vsí, známé jako místo působení Jindřicha Šimona Baara či místo posledního odpočinku nechvalně proslulého Lomikara. Vesnická památková zóna.

Kostel sv. Anny na Tanaberku
Poutní kostel na místě původní dřevěné kaple.

Pocinovice
Vesnická památková zóna. Poblíž slavné poutní místo Dobrá Voda u Pocinovic.

Trhanov
Obec Trhanov proslula jako místo, kde zemřel Lomikar, o němž se v okolí vypráví řada děsivých pověstí. V zámku dnes obecní úřad a školy v přírodě. Vesnická památková zóna.

Všeruby
Pohraniční městečko známé pobytem Boženy Němcové. Žil zde také sběratel židovských pověstí Weisel. Kostel Archanděla Michaela. Pod Všeruby spadá také ves Brůdek s památným kostelíkem sv. Václava, který měl být dle tradice postaven jako poděkování...

Zámek Trhanov (čp. 1)
Barokní jednopatrová stavba.

Zřícenina hradu Rýzmberk
Hrad z doby Přemysla Otakara II.