brána s překladem

Čečovice
Vesnice s gotickým kostelem sv. Mikuláše, architektonicky unikátní cihlovou stavbou s bohatou kamenickou výzdobou.

Chrastavice
Obec, kterou si kdysi oblíbila Božena Němcová. Na návsi smírčí kámen, za vsí v lese mohylové pohřebiště z doby bronzové přístupné po turistické značce.

Puclice
Nově opravená tvrz v Puclicích je přístupná v úředních hodinách místního obecního úřadu nebo po telefonické domluvě.

Srbice
Starobylá obec s románsko-gotickým kostelem sv. Víta.    

Venkovské usedlosti v Ejpovicích (čp. 1, 2, 3)
Objekty lidové architektury z 19. století na Hlavní ulici.

Venkovské usedlosti v Lochousicích (eč. 4, čp. 5, 6, 31, 43)
V obci je dochováno několik zděných usedlostí, štítem orientovaných do návsi.

Venkovské usedlosti v Polžicích (čp. 4, 6, 8, 17)
Lidová architektura Řada starých domů měla historizující fasády, které však nepřežily nedávné renovace.

Venkovské usedlosti v Radonicích (čp. 9, 24)
Stavení, špýchárky, brány s překladem.

Venkovské usedlosti v Zahořanech (čp. 17, 30)
Cenný soubor roubených venkovských usedlostí.