Trauttmansdorffové

Bukovec
Vesnice s románskogotickým kostelem Nanebevzetí Panny Marie.

Čečovice
Vesnice s gotickým kostelem sv. Mikuláše, architektonicky unikátní cihlovou stavbou s bohatou kamenickou výzdobou.

Čermná
Romanticky působící vesnice s dochovanou lidovou architekturou.

Hlohová
Jedna z českých vesnic na někdejším panství Trauttmansdorffů. Barokní kostel sv. Jiljí.

Horšov
Obec, která dala název Horšovskému Týnu, do poloviny 13. století sídlo arcijáhnů, zástupců biskupa.

Horšovská obora s poplužním dvorem
Obora pro chov vysoké zvěře.

Polžice
Ves na Radbuze v těsném sousedství horšovské obory. Lidová architektura, umělý renesanční vodní kanál, poblíž starý mlýn.

Puclice
Nově opravená tvrz v Puclicích je přístupná v úředních hodinách místního obecního úřadu nebo po telefonické domluvě.