Kostel sv. Jana Křtitele v Okrouhlém Hradišti

Okrouhlé Hradiště - Okres Tachov

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: gotika, historismus
historická epocha: středověk, novověk, moderní doba

Stručné představení

Návsi v Okrouhlém Hradišti vévodí novorománský kostel svatého Jana Křtitele vybudovaný v závěru 19. století na místě staršího gotického svatostánku, který byl předtím zničen požárem.

Historie

Dominantou návsi malé obce Okrouhlé Hradiště a zároveň nejvýznamnější historickou památkou ležící přímo v intravilánu vesnice je novorománský kostel svatého Jana Křtitele ze závěru 19. století. Křesťanská svatyně zde však stávala už od středověku. Nejstarší zmínka o sakrálním objektu v Okrouhlém Hradišti se váže k roku 1380 a týká se podacího práva k místnímu kostelu, které tehdy vykonávali páni z Gutštejna, sídlící na nedalekém mohutném hradě. V době třicetileté války vykonával ve zdejším svatostánku bohoslužby kněz z blízké Čelivi, kterému bylo Okrouhlé Hradiště ve správní hierarchii katolické církve podřízeno. Roku 1696 se chrám osamostatnil svým povýšením na farní kostel, díky němuž mu byl ustanoven vlastní duchovní správce. Zbavil se tak dosavadní závislosti na čelivském faráři.

Roku 1861 postihl Okrouhlé Hradiště ničivý požár, který kromě křesťanské svatyně zničil také faru, školu a několik usedlostí. Celých dvacet let trvalo, než byl vážně poškozený sakrální objekt, vybudovaný prý převážně ze dřeva, nahrazen zděnou novostavbou. Její slavnostní vysvěcení proběhlo roku 1881. Počátek devadesátých let 20. století nezastihl kostel svatého Jana Křtitele v dobré kondici. Důsledkem nedostatečné údržby byla poškozená střecha, zub času se podepsal i na stavu fasád. V letech 1992 až 1995 byla obnovena hranolová věž, roku 2003 byly opět zprovozněny hodiny z počátku 19. století, chrám navíc získal novou střechu. V letech 2004 až 2006 proběhla důkladná oprava budovy, která svatostánku vrátila dřívější krásu.

Obdélníková loď volně přechází v polygonálně uzavřený presbytář, za nímž se nachází sakristie. K západní stěně lodi přiléhá hranolová věž, vybudovaná z čediče a krytá jehlanovou střechou. Do kostela se vstupuje portálem, na který navazuje klenuté podvěží, rozšířené o boční prostory. Pseudoslohové vnitřní zařízení pochází ze závěru 19. století, zhruba o sto let starší jsou kamenné náhrobníky, zasazené do podlahy chrámu.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

místní:
věcný:
jmenný:

Fotografie

Kostel sv. Jana Křtitele v Okrouhlém HradištiKostel sv. Jana Křtitele v Okrouhlém HradištiKostel sv. Jana Křtitele v Okrouhlém HradištiKostel sv. Jana Křtitele v Okrouhlém Hradišti