Čeliv

Kostel sv. Jana Křtitele v Okrouhlém Hradišti
Návsi v Okrouhlém Hradišti vévodí novorománský kostel svatého Jana Křtitele vybudovaný v závěru 19. století na místě staršího gotického svatostánku, který byl předtím zničen požárem.

Zřícenina hradu Krasíkov (Švamberk) s kostelem sv. Maří Magdalény
Historie hradu Krasíkova je nerozlučně spjata se slavným a mocným rodem pánů ze Švamberka, opevněné sídlo bylo založeno ve druhé polovině 13. století a zaniklo po třicetileté válce.