Zřícenina hradu Gutštejn

Okrouhlé Hradiště - Okres Tachov

Základní informace

typ památky: Panská sídla - hrady a zříceniny
stavební sloh: gotika
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

Malebná zřícenina gotického hradu z počátku 14. století, jehož majitelé odvozovali svůj původ od slavného rodu Hroznatovců.

http://www.hrad-gutstejn.cz/

Historie

Romantická zřícenina kdysi mocného hradu Gutštejn se rozkládá poblíž hospodářského dvora Daňkov v katastru obce Okrouhlé Hradiště. Leží v obtížně přístupném terénu na strmé zalesněné ostrožně, kterou obtéká potok Hadovka. Zmínky o Gutštejnu se v písemných pramenech vyskytují počínaje rokem 1316. Stavitelem a po celou dobu existence opevněného sídla také jeho jediným vlastníkem byla jedna z větví významného rodu Hroznatovců, která od názvu hradu odvozovala svůj šlechtický predikát. Roku 1422 se Gutštejn pokusilo dobýt husitské vojsko, po dlouhém obléhání však muselo odtáhnout s nepořízenou. V polovině 16. století přestala rezidence plnit své dosavadní úkoly, po roce 1569 byla opuštěna a zanedlouho se proměnila v ruinu. Její dnešní podoba je výsledkem záchranných a zajišťovacích prací, stejně jako menších oprav a úprav, které byly provedeny na počátku 20. století. V současné době není zřícenina přístupná veřejnosti, neboť probíhají nutné údržby a rekonstrukce.

Ve středověku přiléhalo ke Gutštejnu předhradí chráněné čelním příkopem. Zděná zástavba byla v průběhu raného novověku takřka beze zbytku rozebrána a druhotně využita při budování dvora Daňkov, tvářnost a architektonickou dispozici předhradí proto můžeme pouze odhadovat. Obranyschopnost vlastního hradního areálu byla posílena přítomností dalšího příkopu. Fortifikace, obytné i hospodářské objekty prošly komplikovaným stavebním vývojem, sestávajícím alespoň z pěti hlavních fází, k němuž svým dílem přispělo i nevhodné skalnaté podloží, které narušovalo statiku opevněného sídla. Vstupní bránu chránila hranolová věž se zaoblenými nárožími. Bergfrit, vybudovaný patrně na sklonku 13. století, byl kolem roku 1485 přestavěn a při té příležitosti též podstatně zvýšen. Plochu ostrožny, obehnanou mohutnou parkánovou hradbou, dříve vyplňovaly dva rozsáhlé a výstavné patrové paláce. Vzhled hradního areálu dotvářely menší fortifikační díla a objekty využívané k hospodářským účelům.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

místní:
věcný:
jmenný:

Fotografie

Zřícenina hradu GutštejnZřícenina hradu GutštejnZřícenina hradu GutštejnZřícenina hradu GutštejnZřícenina hradu GutštejnZřícenina hradu GutštejnZřícenina hradu GutštejnZřícenina hradu GutštejnZřícenina hradu GutštejnZřícenina hradu GutštejnZřícenina hradu GutštejnZřícenina hradu GutštejnZřícenina hradu GutštejnZřícenina hradu GutštejnZřícenina hradu GutštejnZřícenina hradu GutštejnZřícenina hradu GutštejnZřícenina hradu GutštejnZřícenina hradu GutštejnZřícenina hradu GutštejnZřícenina hradu GutštejnZřícenina hradu GutštejnZřícenina hradu GutštejnZřícenina hradu Gutštejn