z Gutštejna

Kostel sv. Jana Křtitele v Okrouhlém Hradišti
Návsi v Okrouhlém Hradišti vévodí novorománský kostel svatého Jana Křtitele vybudovaný v závěru 19. století na místě staršího gotického svatostánku, který byl předtím zničen požárem.

Tachov
Osídlení na místě budoucího Tachova existovalo už ve 12. století, za Přemysla Otakara II. zde bylo založeno královské město, které sehrálo důležitou úlohu v dějinách západních Čech i celého Českého království.

Zámek v Tachově (čp. 1)
Rozsáhlý klasicistní zámek, který získal svou dnešní podobu sérií úprav a přestaveb původního středověkého královského hradu, jenž stál na strategickém místě nad brodem přes řeku Mži.

Zřícenina hradu Gutštejn
Malebná zřícenina gotického hradu z počátku 14. století, jehož majitelé odvozovali svůj původ od slavného rodu Hroznatovců.