náhrobníky

Kostel Nejsvětější Trojice v Jezné
Dnešní podoba kostela Nejsvětější trojice na půdorysu kříže pochází z barokní přestavby z roku 1767.

Kostel sv. Apolináře v Horšovském Týně
Původně středověký ohrazený kostel.

Kostel sv. Jana Křtitele v Kostelci
Kostel svatého Jana Křtitele v Kostelci byl založen ve středověku, barokní podobu získal v 17. a 18. století; chloubou svatostánku je jeho raně gotický mobiliář.

Kostel sv. Jana Křtitele v Okrouhlém Hradišti
Návsi v Okrouhlém Hradišti vévodí novorománský kostel svatého Jana Křtitele vybudovaný v závěru 19. století na místě staršího gotického svatostánku, který byl předtím zničen požárem.

Kostel sv. Vavřince v Kožlanech
Původně gotický kostel ze Ze 14. století byl v roce 1769 barokně přestavěn.

Kostel sv. Vavřince v Tasnovicích
Bývalý farní kostel obce Štítary.