Hadovka

Hradiště a mohylové pohřebiště u Bezemína
Na zalesněné ostrožně nad soutokem Hadovky a Úterského potoka se nachází terénní pozůstatky slovanského hradiště z 8. a 9. století, na jehož předpolí leží mohylové pohřebiště.

Lestkov
Osada Lestkov, která leží nedaleko Konstantinových Lázní, byla založena v průběhu 13. století, po skončení druhé světové válce byla těžce postižena odsunem německého obyvatelstva.

Pačín
První písemná zmínka o malé vesnici Pačín pochází z roku 1405, osada od konce 17. století sdílela osudy nedalekého města Bezdružice, jehož je dnes součástí.

Zřícenina hradu Gutštejn
Malebná zřícenina gotického hradu z počátku 14. století, jehož majitelé odvozovali svůj původ od slavného rodu Hroznatovců.