Zámek Daňkov u Okrouhlého Hradiště (čp. 32)

Okrouhlé Hradiště - Okres Tachov

Základní informace

typ památky: Panská sídla - zámky
stavební sloh: klasicismus, historismus
historická epocha: novověk, moderní doba

Stručné představení

Zámek Daňkov byl postaven v první půli 19. století v hospodářském dvoře, který existoval už ve středověku, kdy tvořil zázemí blízkého hradu Gutštejna.

Historie

Zámeček Daňkov se nachází u okraje lesa ve vzdálenosti zhruba 1,5 kilometru jihovýchodně od Okrouhlého Hradiště. Je součástí bývalého poplužního dvora, který od středověku nesl jméno blízkého hradu Gutštejna, jemuž poskytoval hospodářské zázemí. O existenci statku se poprvé výslovně dozvídáme z textu smlouvy, která roku 1549 potvrdila prodej panství Gutštejn Hanušovi Elpognárovi z Dolního Šenfeldu. Po roce 1569, kdy byl nedaleký hrad opuštěn, plnil dvůr, v té době už pevná součást bezdružického dominia, kromě dosavadní hospodářské i správní funkci. Pečoval o rozlehlé polnosti i rozsáhlé zalesněné plochy v hlubokých okolních hvozdech. Je možné, že už od 16. století se v areálu statku nacházela tvrz nebo prostý zámeček, tuto domněnku však zatím nelze potvrdit ani vyvrátit.

Roku 1816 byla v sousedství dvora zřízena velká dančí obora. To se po čase promítlo do dnešního názvu lokality, který začal být užíván ve druhé polovině 19. století. Uvedeného roku 1816 se komplex hospodářských objektů v souvislosti se vznikem obory podrobil přestavbě, jež s velkou pravděpodobností zahrnovala i vybudování dodnes existujícího zámku, který měl podle původních představ plnit úlohu sezónního sídla vrchnosti, avšak později byl využíván k ubytování panských úředníků. Roku 1879 byl upraven do současné podoby. Po skončení druhé světové války sloužila bývalá rezidence potřebám Státního statku Tachov. Od přelomu osmdesátých a devadesátých let 20. století zámek chátral, v posledních letech se díky aktivitě místního občanského sdružení započalo s postupnou opravou a renovací stavby.

Staré panské sídlo tvoří jižní křídlo přibližně obdélníkového dvora. Do přízemních místností patrové budovy, osazené valbovou střechou, se vstupovalo několika vchody přímo z prostoru nádvoří. Pozoruhodnými detaily, které narušují jinak důsledně zachovávanou strohost a jednoduchost zámku, jsou pětiboká nárožní věžička a dřevěná pavlač vystupující před severní průčelí bývalé rezidence.

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.