Hroznatovci

Hradiště Vrtbo u Horní Bělé
Pahorek obklopený mohutným příkopem a valem, patrné jsou též zbytky hrází po zaniklých rybnících v okolí, které sloužily jak hospodářským, tak obranným účelům.

Zřícenina hradu Frumštejn u Hunčic
Dochované zemní opevnění s příkopem, valem a dvěma zemními baštami.

Zřícenina hradu Gutštejn
Malebná zřícenina gotického hradu z počátku 14. století, jehož majitelé odvozovali svůj původ od slavného rodu Hroznatovců.

Zřícenina hradu Pušperk
Les na kopci nedaleko Poleně ukrývá pozůstatky dříve mocného hradu, jenž své jméno získal zkomolením německého názvu Fuchsberg, Liščí vrch.