Tvrziště Hamouz u Zvíkovce

Zvíkovec - Okres Rokycany

Základní informace

typ památky: Archeologické památky
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: středověk

Stručné představení

V prostoru tvrziště byl později vybudován dominikální dvůr.

Historie

Pod vrchem Hamouz se nachází dvůr stejného jména. Již na počátku 19. století v oblasti působil F. A. Heber, nicméně jeho pozornost se zaměřovala na místní hrady a ve své práci zachytil pouze velmi nejasnou situaci lokality Hamouz u Zvíkovce. Předmětem výkopů Matyáše Kaliny z Jäthensteinu a Václava Krolmuse se ve 30. letech 19. století stal pahorek v Podmoklech, který považovali za pravěkou mohylu, ovšem s největší pravděpodobností se jednalo o tvrziště. V jeho prostoru byl později vybudován dominikální dvůr, který stále slouží zemědělským účelům.

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.