Václav Kromlus

Tvrziště Hamouz u Zvíkovce
V prostoru tvrziště byl později vybudován dominikální dvůr.