Matyáš Kalina z Jathensteinu

Hradiště u Březiny
Lokalita byla osídlena pravděpodobně v pozdně halštatském období a raném středověku.

Tvrziště Hamouz u Zvíkovce
V prostoru tvrziště byl později vybudován dominikální dvůr.

Zvíkovec
Malebná obec nad Berounkou je od roku 2008 městysem.