Zaniklá tvrz Šebíkov u Trojan

Trojany - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Panská sídla - tvrze
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: středověk

Stručné představení

Výrazné pozůstatky zaniklé středověké tvrze Šebíkov.

Historie

Asi kilometr jižně od Trojan se na okraji lesa nad soutokem dvou drobných vodotečí nacházejí výrazné pozůstatky zaniklé středověké tvrze Šebíkov. Na ploše okrouhlého tvrziště, vymezené příkopem a valem, jsou patrné terénní nerovnosti po vnitřní zástavbě. V blízkosti lze najít také terénní pozůstatky hospodářského zázemí bývalé tvrze. K ní náležela rovněž zaniklá ves, která je z písemných pramenů známa již ve 13. století a od roku 1313 náležela plaskému klášteru. Archeologické nálezy dokládají život lokality v 15. století a její zánik bývá dáván do souvislosti s poděbradskými válkami.

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.