valy

Hradiště u Dolního hradiště
Plochá ostrožna s příkrými skalnatými boky byla přepažená třemi rovnoběžnými valy, z nichž nejzachovalejší je třetí (vnitřní), a rozdělená hlubokým sedlem na dvě poloviny.

Hradiště u Lipna
Archeologické stopy pravěkého hradiště z pozdní doby bronzové.

Hradiště u Luhova
Výrazné terénní pozůstatky hradiště pravěkého stáří.

Hradiště u Ostrova u Bezdružic
Terénní pozůstatky pravěkého a raně středověkého hradiště.

Tvrziště Rovný u Drahoňova Újezda
Dodnes jsou v terénu patrné pozůstatky tvrze.

Zaniklá tvrz Šebíkov u Trojan
Výrazné pozůstatky zaniklé středověké tvrze Šebíkov.

Zřícenina hradu Angerbach u Kožlan
Zbytky středověkého hradu zvaného Angerbach z poloviny 13. století.