příkop

Fara ve Vejprnicích (čp. 1)
Areál fary s přilehlým hospodářským zázemím, oddělený od kostela příkopem s mostkem.

Hradiště Deliba u Lhoty
  Lhoty na vrchu Hradiště nad soutokem Javornice a Slatinského potoka se nacházejí terénní stopy hradiště pravěkého stáří s pozůstatky opevňovacích prvků z období středověku.

Hradiště Radná u Olešné
Hradiště z pozdní doby bronzové a pozdní doby halštatské, osídlené až do raného středověku.

Hradiště u Podmokel
Terénní pozůstatky hradu, který zde vznikl zřejmě ve druhé polovině 13. století.

Hradiště Žďár u Pavlovska
Vrch Žďár je dominantou celé Rokycanské kotliny. Vzhledem ke své poloze a výhledům je oblíbeným turistickým cílem.

Pavlovsko
Vrch Žďár je dominantou celé Rokycanské kotliny. Vzhledem ke své poloze a výhledům je oblíbeným turistickým cílem.

Tvrz Svinná (čp. 2)
Tvrz byla postavena kolem roku 1400 snad Rousem ze Svinné.

Tvrziště Dvorec v Mirošově
Tvrziště obklopuje příkop a val, pouze na jihozápadní straně směrem ke Skořickému potoku opevnění není a vede tudy současná cesta.

Tvrziště v Nebřezinech
Porušené okrouhlé tvrziště s pozůstatky příkopu a valu.

Zámek Zvíkovec(čp. 1)
Trojkřídlá dvoupatrová budova s mansardovou střechou a členěnou fasádou.

Zaniklá tvrz Šebíkov u Trojan
Výrazné pozůstatky zaniklé středověké tvrze Šebíkov.

Zřícenina hradu Angerbach u Kožlan
Zbytky středověkého hradu zvaného Angerbach z poloviny 13. století.

Zřícenina hradu Frumštejn u Hunčic
Dochované zemní opevnění s příkopem, valem a dvěma zemními baštami.

Zřícenina hradu ve Strašicích
Zříceniny hradu byly upraveny na faru.

Zřícenina hradu Vlčtejn
Hrad Vlčtejn dominuje stejnojmenné obci. Poprvé je zmiňován k roku 1362. V 18. století byl uváděn jako zřícenina, později byl romanticky upravován.