Fara v Potvorově (čp. 1)

Potvorov - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - fary
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Barokní fara z 18. století s rozsáhlým, ale značně zchátralým areálem obehnaným kamennou zdí.

Historie

Areál fary se nachází pod kostelem, sousedí z jihu se hřbitovní zdí. Barokní obytná budova s mansardovou střechou pochází z poloviny 18. století, na fasádě je umístěn znak plaského opata Fortunáta Hartmana z roku 1758. Zbytek hospodářských budov – stodola, chlévy, kolna je téměř v ruinách.

Fotografie

Fara v Potvorově (čp. 1)