kamenná ohradní zeď

Fara v Nečtinech
Budova barokní fary (čp. 105) postavená v roce 1738.

Fara v Potvorově (čp. 1)
Barokní fara z 18. století s rozsáhlým, ale značně zchátralým areálem obehnaným kamennou zdí.