Hospodářský dvůr v Plešnicích (čp. 1)

Plešnice - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Hospodářské stavby
stavební sloh: renesance, baroko
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

Jihozápadně od návsi se rozkládá rozsáhlý areál ze tří stran uzavřeného hospodářského dvora, dříve panského. V čele dvora stojí patrová kamenná barokní sýpka, v základu s renesančními prvky. Podle dochované sklepa v areálu dvora se předpokládá, že zde stála jinak zaniklá tvrz pánů z Plešnic.

Fotografie

Hospodářský dvůr v Plešnicích (čp. 1)