vlakové z Plešnic

Hospodářský dvůr v Plešnicích (čp. 1)
Rozsáhlý areál ze tří stran uzavřeného hospodářského dvora.