panský dvůr

Bývalý panský dvůr ve Štěnovicích (čp. 162)
Rozsáhlý hospodářský dvůr sousedí se štěnovickým zámkem. Z areálu vyniká především někdejší dům správce objektu.

Horšice
Horšice najdeme nedaleko Přeštic. První písemná zpráva o obci pochází z roku 1245. Významnou památkou je původně gotický kostel sv. Matěje.

Hospodářský dvůr v Plešnicích (čp. 1)
Rozsáhlý areál ze tří stran uzavřeného hospodářského dvora.

Kout na Šumavě
Obec, u které prý ztratil kardinál Julian Cesarini svůj klobouk. Tvrz (obecní úřad), nepřístupný zámek, lidová architektura, krásná krajina podhorské oblasti. V blízkosti hrad Rýzmberk a Příkopy.

Myť
Osadu Myť najdeme blízko Blovic. Nedaleko se nacházela dnes zaniklá vesnice.  

Nové Mitrovice
Nové Mitrovice najdeme nedaleko Spáleného Poříčí. Dominantou obce je kostel sv. Jana Nepomuckého. 

Panský pivovar ve Spáleném Poříčí (čp. 2)
V areálu bývalého panského dvora ve Spáleném Poříčí vynikají stavby špýcharu a pivovaru.

Seč
Vesnici Seč najdeme blízko Blovic. První zmínka o obci pochází z roku 1318. Dominantou je kostel Nanebevzetí Panny Marie.

Socha sv. Barbory v Lipně
Socha sv. Barbory nad bývalým zámeckým areálem z 18. století.

Štěnovice
Štěnovice najdeme nedaleko Plzně. Poprvé je obec zmiňována roku 1327.

Sýpka v Horšicích upravená ze staré tvrze (čp. 200)
Poblíž kostela sv. Matěje v Horšicích najdeme rozsáhlý komplex budov dřívějšího panského dvora, mezi nimiž vyniká dvoupatrová budova barokní sýpky.

Tvrz Horšice přestavěná na sýpku (čp. 200)
Poblíž kostela sv. Matěje v Horšicích najdeme rozsáhlý komplex budov dřívějšího panského dvora, mezi nimiž vyniká dvoupatrová budova barokní sýpky.  

Tvrz Netunice (čp. 1)
V areálu někdejšího panského dvora najdeme objekt bývalé renesanční tvrze, později přebudované na sýpku.

Újezd
Újezd je malá vesnice se zámkem, ležící nedaleko Horšic a Přeštic.

Vidice
Vesnice s málo známým, kdysi poutním kostelem sv. Apoleny.

Vlkov
Malá vesnice Vlkov se nachází blízko Spáleného Poříčí a dominuje jí starý panský dvůr. Nedaleko se rozkládá výšinné sídliště Babiny.

Zámek Černá Hať (čp. 29)
Obytné stavení barokního původu, někdy nazývané zámek.

Zdemyslice
Vesnice Zdemyslice leží nedaleko Blovic. První zmínka o vsi pochází již z roku 1115.