Fara v Nečtinech

Nečtiny - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - fary
stavební sloh: baroko, klasicismus
historická epocha: novověk

Stručné představení

Budova barokní fary (čp. 105) postavená v roce 1738.

Historie

V těsné blízkosti kostela stojí budova barokní fary (čp. 105) postavená v roce 1738. K budově fary náležely i hospodářské budovy. Od roku 2009 byla prohlášena kulturní památkou.

Na fasádě fary se dochovaly sluneční hodiny, uvnitř je původní barokní dispozice s kachlovými kamny. Hospodářské budovy fary se nedochovaly, ale prostor dvora a předzahrádky i nadále vymezuje původní kamenná ohradní zeď s dvojicí klasicistně upravených bran.

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.