kachlová kamna

Děkanství v Nepomuku (čp. 1)
Rozlehlá budova nepomuckého arciděkanství se nachází vedle kostela sv. Jakuba Většího. Stavba pochází z roku 1678. V části objektu dnes sídlí Svatojánské muzeum. 

Fara v Nečtinech
Budova barokní fary (čp. 105) postavená v roce 1738.