sluneční hodiny

Děkanství v Nepomuku (čp. 1)
Rozlehlá budova nepomuckého arciděkanství se nachází vedle kostela sv. Jakuba Většího. Stavba pochází z roku 1678. V části objektu dnes sídlí Svatojánské muzeum. 

Fara v Nečtinech
Budova barokní fary (čp. 105) postavená v roce 1738.

Kaple sv. Judy Tadeáše ve Štítarech
Osmiboká kaple z roku 1705.

Kaplička a boží muka ve Štichovicích
Kamenná sloupková boží muka, opatřená na vrcholku druhotně použitým kamenným trojramenným křížem.

Radnice v Sušici (čp. 138)
Renesanční budova sušické radnice patří k nejzajímavějším radničním stavbám v Čechách.

Silniční most v Dobřívu
Jednoobloukový most, který je 20 metrů dlouhý a 4 metry široký. Má zděné parapety a výrazně vzedmutou mostovku