Hradiště Kozel u Nadryb

Nadryby - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Archeologické památky
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: pravěk, středověk

Stručné představení

Archeologické pozůstatky pravěkého hradiště zvaného Kozel.

Historie

Jihozápadně od obce na výrazné ostrožně nad levým břehem Berounky proti ústí říčky Klabavy se nacházejí archeologické pozůstatky pravěkého hradiště zvaného Kozel. Trojúhelníkovou plochu vlastního hradiště (4,5 ha) oddělují od okolního terénu dva obloukovité valy s příkopy, z nichž mohutnější val vnitřní obsahuje stopy žáru a spečení. Zbytky obvodového opevnění jsou patrné také na ostatních stranách ostrožny. Archeologické nálezy hovoří o využívání prostoru nynickou kulturou v pozdní době bronzové.

Výrazně menší (asi 0,4 ha) hradiště se nachází také jihovýchodně od Nadryb na protějším břehu Berounky nad ústím Korečnického potoka. Hradiště zaujímá plochu skalnaté ostrožny opevněnou příkopem a sypaným zemním valem, který je v tomto případě umístěný netypicky na vnější straně příkopu. Archeologické nálezy dokládají zdejší osídlení zejména v eneolitu (chamská kultura), nalezeno zde bylo také několik atypických zlomků keramiky z doby hradištní (9. století). Sběry a sondami získaný materiál z období eneolitu dokládá zhruba dvojnásobný rozsah sídliště oproti opevněné ploše, což poukazuje na skutečnost, že nedokončené opevnění bylo zřejmě budováno až v raném středověku. Neobvykle malá rozloha opevněné plochy pak poukazuje na specifickou funkci lokality (např. předsunuté strážní či kontrolní stanoviště).

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.