Klabava

Dýšina
Dýšinu, patřící původně chotěšovskému klášteru, zakoupilo v roce 1563 město Plzeň. Od konce 17. století se tu rozvíjelo především železářství, avšak obec si i přes nástup industrializace zachovala tradiční vesnický charakter.  

Hradiště Kozel u Nadryb
Archeologické pozůstatky pravěkého hradiště zvaného Kozel.

Jílkův mlýn v Chrástu (čp. 114)
Počátkem 19. století si na březích řeky Klabavy vystavěl mlynář Jílek moderní válcový mlýn. Později se objekt rozrostl v celý komplex hospodářských budov s reprezentativní vilou a elektrárnou.

Kyšice
Ves Kyšice, západně od Plzně, proslulá především těžbou železné rudy, hrnčířské hlíny a kaolinů si přesto uchovala i po celé 19. století výrazně zemědělský charakter.  

Morový sloup v Rokycanech
Mariánský sloup, dominanta náměstí.