eneolit

Hradiště Kozel u Nadryb
Archeologické pozůstatky pravěkého hradiště zvaného Kozel.

Hradiště u Plas
Hradiště bylo obýváno v období eneolitu (chamská kultura) a patrně i v pozdní době bronzové.

Sídliště u Města Touškova
Archeologické pozůstatky pravěkého sídliště z období eneolitu.

Zřícenina hradu Lopata
Hrad nesoucí jméno Lopata najdeme nedaleko známého zámku Kozel a obce Milínov. V roce 1432 byl vypálen a poté rozbořen.