nynická kultura

Hradiště Kozel u Nadryb
Archeologické pozůstatky pravěkého hradiště zvaného Kozel.

Hradiště u Horního Hradiště
V ploše vlastního hradiště jsou zřetelné pozůstatky valů, oddělujících prostor předhradí a vnitřní akropole.

Hradiště u Luhova
Výrazné terénní pozůstatky hradiště pravěkého stáří.

Pohřebiště u Nynic
Pravěké pohřebiště z doby bronzové a halštatské. Nově rozpoznaná skupina hrobů dostala podle prvního naleziště název nynická kultura.