Kostel sv. Jana Křtitele v Městě Touškově

Město Touškov - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: baroko
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

Stavba kostela byla realizována na objednávku posledního opata kláštera v Kladrubech Amanda Streera (1756–1783). Předchozí kladrubský opat, Josef Sieber, zase nechal postavit budovu fary.

Historie

Dominantou sídla je farní kostel sv. Jana Křtitele, situovaný západně od náměstí. Farní kostel v Městě Touškově se připomíná poprvé v roce 1288, kdy podací právo k němu vykonávali kladrubští benediktini. V roce 1683 se kostel uvádí jako zpustlý do té míry, že musel být přestavěn, pouze klenutý presbytář byl zachován beze změn. V následujících letech byla také přistavěna věž a budova fary. Dnešní kostel sv. Jana Křtitele byl postaven v letech 1777–1778 podle návrhu architekta Antonína Haffeneckera na místě starého svatostánku. Věž byla dokončena o dva roky později, do té doby ji nahrazovala nízká dřevěná zvonice u kostela. Jedná se o prostornou monumentální slohově čistou pozdně barokní novostavbu obsahující řadu kvalitních stavebních a architektonických prvků, které překračují dobový standard. Stavba kostela byla realizována na objednávku posledního opata kláštera v Kladrubech Amanda Streera (1756–1783), který předtím, ve 30. letech 18. století, působil v Touškově jako farář. Zásadní úpravou bylo v roce 1856 provedení nástavby patra věže, která tedy teprve tehdy získala svou současnou podobu. Náklady na tuto stavbu hradil baron Antonín Starck, podnikatel v chemickém průmyslu, který také na touškovském hřbitově nechal postavit rodinnou hrobku. V roce 1904 byl kostel sv. Jana Křtitele opravován, poslední velké opravy se dočkal v 90. letech 20. století.

Fotografie

Kostel sv. Jana Křtitele v Městě Touškově