dřevěná zvonice

Kostel sv. Jana Křtitele v Městě Touškově
Stavba kostela byla realizována na objednávku posledního opata kláštera v Kladrubech Amanda Streera (1756–1783). Předchozí kladrubský opat, Josef Sieber, zase nechal postavit budovu fary.

Kostel sv. Martina v Horních Sekyřanech
Bývalý hřbitovní kostel sv. Martina, postaven již po roce 1375.

Zvonice v Borku
Jednoduchá hranolová zvonička na návsi.