Antonín Starck

Hřbitovní kaple v Městě Touškově
Pseudorománská kaple s rodinnou hrobkou.

Kostel sv. Jana Křtitele v Městě Touškově
Stavba kostela byla realizována na objednávku posledního opata kláštera v Kladrubech Amanda Streera (1756–1783). Předchozí kladrubský opat, Josef Sieber, zase nechal postavit budovu fary.