Sochy na Rooseweltově mostě v Plzni-Východním předměstí

Plzeň-Východní Předměstí - Okres Plzeň-město

Základní informace

typ památky: Drobné památky
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Nový Saský, později Rooseveltův, most dokončený v roce 1850 byl ozdoben řadou barokních soch přenesených z různých jiných významných míst města Plzně.

Historie

Původní kamenný saský most o třech obloucích stával v Plzni nejpozději od konce 16. století, a to až do roku 1848. Tehdy bylo kousek od původního mostu započato s výstavbou nové komunikace překlenující řeku Mži, nový saský most byl dokončen 1850. Výrazně reprezentativního vzhledu mostu bylo dosaženo tím, že jeho zábradlí bylo osazeno řadou zajímavých barokních soch od předních plzeňských sochařů, které se do té doby nacházely na jiných významných místech v Plzni.

Dominantní sousoší Kalvárie od Antonína Hericha z roku 1750 původně zdobilo Pražský most. Ze starého Pražského mostu pocházela i socha sv. Františka Serafinského od neznámého autora z první poloviny 18. století. Ze starého saského mostu byly přesunuty i skulptury sv. Jana Nepomuckého a sv. Jana Sarkandera, obě z první poloviny 17. století, snad od Lazara Widmana. Z Widmanovské dílny vzešly i sochy sv. Bonaventury a sv. Judy Tadeáše, které bývaly u vstupu na hřbitov u kostela sv. Bartoloměje, a dále sv. Roch ze Saské ulice. Soubor světců doplňoval ještě jeden sv. Jan Nepomucký od neznámého autora, taktéž z první půle 18. století.  

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

místní:
věcný:
jmenný:

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.