Mže

Františkánský klášter s kostelem sv. Maří Magdalény v Tachově
Františkánský klášter vznikl v 15. století v prostorách starého špitálu, po zrušení konventu, k němuž došlo roku 1950, bylo v areálu umístěno muzeum.

Historické jádro města Stříbro
Stříbro bylo založeno v půli 13. století a budováno na pravidelném půdorysu, jádro obce se zbytky opevnění bylo roku 1992 díky svému historickému rázu prohlášeno městskou památkovou zónou.

Historické jádro města Tachov
Město Tachov bylo založeno ve druhé polovině 13. století na pravidelném půdorysu, za vlády Karla IV. bylo obehnáno hradbami, z nichž se do současnosti dochovala řada reliktů.

Kalikovský most v Plzni-Severním předměstí
Ve své době největší železobetonový most v Rakousku-Uhersku vystavěla firma Müller a Kapsa v roce 1905 přes řeku Mži v rámci budování komunikace z Plzně do Radčic.

Mohylové pohřebiště u Vochova
Rozsáhlý sídlištní areál s rondelem z období mladšího neolitu (asi 4600 př. n. l.).

Most s věží ve Stříbře
Krásný renesanční most přes řeku Mži, který v polovině 16. století vybudoval španělský architekt Benedikt Volch z Ferrolu.

Mosty v Tachově
Dvě památkově chráněné lávky pro pěší z počátku 20. století, překonávající řeku Mži.

Radčice
Radčice, dnes severozápadní část plzeňské aglomerace, patřily ve středověku plaskému klášteru a posléze Točníkům z Křimic. Cenný soubor venkovské architektury poškodil zásah spojeneckými bombami v roce 1943.  

Sochy na Rooseweltově mostě v Plzni-Východním předměstí
Nový Saský, později Rooseveltův, most dokončený v roce 1850 byl ozdoben řadou barokních soch přenesených z různých jiných významných míst města Plzně.

Společenský dům Peklo v Plzni-Jižním předměstí (čp. 43)
Společenský dům Peklo vznikl na sklonku 19. století z iniciativy dělnických spolků, kterým měl poskytnout administrativní zázemí, zároveň se měl stát ohniskem kulturního života.

Stříbro
Královské město Stříbro bylo založeno v polovině 13. století na místě starší hornické osady, dnes patří mezi významná a lidnatá sídla západních Čech a pyšní se řadou kulturních památek.

Svojšín
Obec Svojšín existovala už ve druhé polovině 12. století, roku 1707 se zde narodil pozdější pražský arcibiskup Antonín Petr Příchovský z Příchovic.

Tachov
Osídlení na místě budoucího Tachova existovalo už ve 12. století, za Přemysla Otakara II. zde bylo založeno královské město, které sehrálo důležitou úlohu v dějinách západních Čech i celého Českého království.

Venkovské usedlosti v Plzni-Severním předměstí (čp. 62, 68, 83)
Roudná je charakteristická patrovými venkovskými domy se sýpkami, špýchary a kaplemi, časté jsou i volně stojící stodoly plzeňských měšťanů.  

Zámek v Tachově (čp. 1)
Rozsáhlý klasicistní zámek, který získal svou dnešní podobu sérií úprav a přestaveb původního středověkého královského hradu, jenž stál na strategickém místě nad brodem přes řeku Mži.