Lazar Widman

Sochy na Rooseweltově mostě v Plzni-Východním předměstí
Nový Saský, později Rooseveltův, most dokončený v roce 1850 byl ozdoben řadou barokních soch přenesených z různých jiných významných míst města Plzně.

Sochy Panny Marie a sv. Jana Nepomuckého v Cebivi
Na cebivské návsi si můžeme prohlédnout barokní sochu Něposkvrněné Panny Marie, jen o pár let mladší skulpturu svatého Jana Nepomuckého najdeme u místního rybníka.

Zámek Křimice (čp. 1)
Na místě starší tvrze nechal v roce 1732 vystavět František Václav z Vrtby barokní zámek podle návrhu Františka Maxmiliana Kaňky. Interiéry v rokokovém duchu vymaloval Julius Lux a sochami opatřil Lazar Widmann.