Zaniklý Liškův hrad u Mítova

Mítov - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Archeologické památky
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: středověk

Stručné představení

Severně od Mítova můžeme najít zříceninu Liškova hradu a pozůstatky hradiště.

Historie

Pozůstatky Liškova hradu (hradiště v lokalitě Na Hradě) jsou dosud zachovány nad lomem severně od vesnice Mítov. Hradiště zaujímá výraznou ostrožnu, elipsovitá vrcholová plošina je obehnána příkopem a valem. Směrem k předpolí je vyhlouben další příkop s valem, který se stáčel i směrem k Mítovu, kde byl zničen lomem. Na plošině jsou patrné stopy dvou objektů. Podle nepočetných nálezů bylo místo osídleno již v pravěku. Staré opevnění bylo později využito a zesíleno při stavbě hradu, a to zřejmě kolem poloviny 13. století. Jde tedy o velmi starou hradní lokalitu, jež má ještě blízko ke slovanským hradištím. Sídlo bylo vybudováno pravděpodobně blíže neurčeným příslušníkem rodu Buziců. Expanze tohoto rodu přes brdské pohoří souvisela možná i s těžbou železa. Jeho zpracování je doloženo nálezy strusky přímo na hradě. Lokalita není blíže známa z dobových písemných pramenů. Soudí se, že zřejmě zanikla již ve 14. století. 

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.