zaniklý hrad

Hradiště Vrtbo u Horní Bělé
Pahorek obklopený mohutným příkopem a valem, patrné jsou též zbytky hrází po zaniklých rybnících v okolí, které sloužily jak hospodářským, tak obranným účelům.

Mítov
Vesnici Mítov najdeme blízko Nových Mitrovic. Poprvé je zmiňována roku 1349. V roce 1995 tady byla vyhlášena vesnická památková zóna.

Těnovice
Vesnice Těnovice leží nedaleko Spáleného Poříčí. Dominantou je kostel Nanebevzetí Panny Marie.

Zaniklý Liškův hrad u Mítova
Severně od Mítova můžeme najít zříceninu Liškova hradu a pozůstatky hradiště.