Mítov

Historické jádro vsi Mítov
V Mítově najdeme hodnotné stavby, jež jsou cenným dokladem lidové architektury. Roku 1995 tady byla vyhlášena vesnická památková zóna.

Hradiště Kokšín u Mítova
Hradiště Kokšín se nachází na stejnojmenném vrchu nedaleko Mítova.

Mítov
Vesnici Mítov najdeme blízko Nových Mitrovic. Poprvé je zmiňována roku 1349. V roce 1995 tady byla vyhlášena vesnická památková zóna.

Mlýn v Mítově (čp. 14)
V Mítově najdeme roubený patrový vodní mlýn s pavlačí a se zachovaným vnitřním zařízením.

Nové Mitrovice
Nové Mitrovice najdeme nedaleko Spáleného Poříčí. Dominantou obce je kostel sv. Jana Nepomuckého. 

Venkovské usedlosti v Mítově (čp. 17, 23)
Cenným dokladem lidové architektury jsou v Mítově roubená stavení čp. 17 a 23.

Zaniklý Liškův hrad u Mítova
Severně od Mítova můžeme najít zříceninu Liškova hradu a pozůstatky hradiště.