Brdy

Hradiště Kokšín u Mítova
Hradiště Kokšín se nachází na stejnojmenném vrchu nedaleko Mítova.

Mítov
Vesnici Mítov najdeme blízko Nových Mitrovic. Poprvé je zmiňována roku 1349. V roce 1995 tady byla vyhlášena vesnická památková zóna.

Nové Mitrovice
Nové Mitrovice najdeme nedaleko Spáleného Poříčí. Dominantou obce je kostel sv. Jana Nepomuckého. 

Plzeň-Vnitřní Město
Jedno z nejmladších a brzy i největších královských měst vzniklo přeložením tzv. Staré Plzně, na území dnešního Starého Plzence, na výhodnější místo v Plzeňské kotlině koncem 13. století.

Zaniklý Liškův hrad u Mítova
Severně od Mítova můžeme najít zříceninu Liškova hradu a pozůstatky hradiště.