Bzí

Bzí - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Nezařazeno

Stručné představení

Bzí je malá vesnice nedaleko Letin a Blovic. Poprvé je zmiňována již k roku 1115.

http://www.letiny.cz

Památky v oblasti

Fotografie neexistuje.

Sídliště Velká skála u Bzí
Archeologický výzkum eneolitického sídliště na Velké skále u Bzí byl proveden v roce 1882.

Historie

Bzí je malá vesnice, část obce Letiny v okrese Plzeň-jih. Rozkládá se na náhorní plošině asi 6 km jihozápadně od Blovic. V pramenech je lokalita zmiňována již v roce 1115 v souvislosti s kladrubským klášterem. Později Bzí získal cisterciácký klášter Pomuk. Po jeho zániku v husitském období se stalo součástí panství při zámku Zelená Hora. Před rokem 1584 byl vystavěn poplužní dvůr Bzí, u nějž se později vyvinula víska stejného jména. Předpokládá se, že předchůdcem dnešní vesnice byla ves Malé Bzí či Bziň. Byla zde ještě vesnice Bzík, jež se rozkládala v místech dnešního lesa mezi Jarovem a Letinami. Roku 1991 tady žilo 51 obyvatel v 16 domech.

Na Velké skále u Bzí bylo lokalizováno výšinné eneolitické sídliště, poblíž se nacházejí také Korandovy kameny s pamětní deskou, jež informuje o vystoupení kazatele Václava Korandy staršího roku 1419. Zajímavá je barokní kaplička sv. Rozálie v lese při cestě od Bzí do Svárkova. Nad vesnicí se rozkládá někdejší vrchnostenský hospodářský dvůr, ve vsi najdeme také několik cenných dokladů lidové architektury.

S lokalitou je spojováno jméno již zmíněného Václava Korandy staršího (?–1453), který zde v roce 1419 vyhlásil husitský manifest o svobodě slova Božího v českých zemích. S výzkumy na Velké skále se pojí jméno známého archeologa Františka Xavera France (1838–1910).

 

Významné pověsti

Pověst o kapličce sv. Rozálie

Pověst se vztahuje ke kapličce sv. Rozálie. Traduje se, že tudy projížděl v kočáře lékař, který jel od nemocných nakažených morem. V lese odhodil svůj plášť a na přítomného pasáka volal, aby se ho nedotýkal. Ten však plášť sebral. Za několik dní onemocněl, stejně tak jeho dvě děti, a zanedlouho zemřeli. Jejich příbuzný z Vodokrt je na tomto místě pohřbil a na jejich památku vystavěl kapličku. Údajně je zde možné spatřit dobově oblečené postavy a projíždějící kočár. Patrně by se mělo jednat o duchy pohřbených osob.

Významné osobnosti

Václav Koranda starší

? - 1453

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.