František Xaver Franc

Bzí
Bzí je malá vesnice nedaleko Letin a Blovic. Poprvé je zmiňována již k roku 1115.

Hradiště u Mariánského Týnce
Halštatsko-laténské hradiště s mohylovým pohřebištěm.

Milínov
Vesnice Milínov leží mezi lesy nedaleko od Nezvěstic. Poblíž se nalézá zřícenina středověkého hradu Lopata.

Mohylové pohřebiště Černá myť u Červeného Hrádku
Jedno z největších a nejlépe zachovalých mohylových pohřebišť na Plzeňsku se nachází v lese severně od vsi Červený Hrádek.

Sídliště Chudinka u Blovic
Výšinné sídliště chamské kultury Chudinka najdeme v katastrálním území Blovice a Zdemyslice.

Sídliště Velká skála u Bzí
Archeologický výzkum eneolitického sídliště na Velké skále u Bzí byl proveden v roce 1882.

Tvrziště Javor u Kornatic
Tvrziště Javor ležící mimo turistické značky je středověkého původu. Zničeno bylo společně s vesnicí stejného jména v 15. století.

Zřícenina hradu Lopata
Hrad nesoucí jméno Lopata najdeme nedaleko známého zámku Kozel a obce Milínov. V roce 1432 byl vypálen a poté rozbořen.