Václav Koranda starší

Bzí
Bzí je malá vesnice nedaleko Letin a Blovic. Poprvé je zmiňována již k roku 1115.

Korandovy kameny u Bzí
Na Jezevčí skále u Bzí šířil roku 1419 kazatel Václav Koranda starší pod širým nebem učení Jana Husa.

Korandův sbor v Plzni-Jižním předměstí (čp. 2142)
Korandův sbor jako nejodvážnější z meziválečných realizací protestantských kostelů je prodchnut symbolikou odrážející pojetí nové víry i protestantské tradice.